Jasle Simba Podunajske Biskupice Bratislava - Úvod
^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Úvod

Milí rodičia,    

vitajte na stránkach detského opatrovateľského centra SIMBA.

Naším poslaním je venovať lásku, starostlivosť a čas tým, ktorí sú našou budúcnosťou... deťom.

Naším cieľom je, aby sa Vaše ratolesti naučili spoznávať zaujímavý svet okolo seba, učili sa nenútenou formou samostatnosti (stolovanie, hygiena, sebaobslužné činnosti, odplienkovanie,..), osvojili si základy slušného správania, našli si nových kamarátov, a samozrejme, aby naďalej v ich bezstarostnom životnom období batoliatka prevládala hra a radosť.

 

Sídlime v rodinnom dome s bezbariérovým prízemím, so záhradou a dostatočným priestorom pre sebarealizáciu Vašich detí. Uprednostňujeme malý kolektív detí, ktorý umožňuje individuálnejší prístup k potrebám každého človiečika a podstatne nižšiu chorobnosť. Deťúrence majú počas dňa k dispozícii aj priestrannú herňu, jedálenský kútik, veku prispôsobené hygienické zariadenie a útulnú spálničku pre obedňajší oddych.   
     

Ponúkame celodennú starostlivosť o dieťa 5 dni v týždni v čase od 7:00 do 17:00   
           
Stravná jednotka zahŕňa raňajky, desiatu, obed, olovrant, ovocie a pitný režim.

 

Nachádzame sa v pokojnej časti Podunajských Biskupíc a keďže preferujeme malý počet detí, zachovávame rodinnú atmosféru a individuálnejší prístup ku každému človiečikovi.

Vytvorili sme jedinečný celoročný výchovno - vzdelávací program "Rozprávkové kráľovstvo u Simby", ktorý nám pomáha pomocou hier a rozprávok v deťoch vyvolať záujem a túžbu sa niečo nové dozvedieť a naučiť. Program je špeciálne vytvorený na prípravu bezproblémového, plynulého prechodu na Štátny vzdelávací program ISCED 0, s ktorým pracujú materské škôlky.

 Náš program:  

  • rozvíja harmonický, všestranný rozvoj dieťaťa hrovými činnosťami v súlade s jeho vekovými osobitosťami
  • zahrňuje aktivity z oblastí: rozumovej, jazykovej, hudobnej, výtvarnej, telesnej, mravnej, pracovnej, etickej, environmentálnej, ktoré sa vzájomne prelínajú, dopĺňajú a spolu tvoria jednotný systém
  • rozvíja a upevňuje u detí správne návyky zdravého životného štýlu, základné hygienické a stravovacie návyky
  • rozvíja a podporuje jedinečnosť, schopnosť a nadanie dieťaťa / malý počet detí v jasličkách umožňuje cieľavedome sa venovať každému dieťatku osobitne /
  • používa najmodernejšie technológie, metódy, formy a prostriedky výchovnovzdelávacej práce / interaktívne programy pre najmenšie deti, blokové, zážitkové učenie, rolové hry.../, ktoré sú neodmysliteľné a nevyhnutné v súčasnej modernej spoločnosti

 

 Facebook 

 Tu si môžete pozrieť naše video

 Ukážka interaktívneho programu pre deti
Copyright © 2013. Jasle Simba Rights Reserved.