Jasle Simba Podunajske Biskupice Bratislava - Denný režim
^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Príchod   detí, zdravotný filter, voľná hra, hygiena od 7:00
RAŇAJKY 8:00 - 8:30
Hygiena, hry, výchovno - vzdelávacia a kreatívna činnosť, pohybové aktivity, hygiena 8:30 - 10:00
DESIATA 10:00 - 10:10
Pobyt vonku,   hygiena 10:10 - 11:20
OBED 11:20 - 12:00
Hygiena, príprava na spánok, čítanie rozprávky, spánok 12:00 - 14:30
Prebúdzanie detí, hygiena, obliekanie 14:30 - 15:00
OLOVRANT 15:00 - 15:30
Hygiena, hry, záujmové a vzdelávacie činnosti, relaxačné a   pohybové aktivity (podľa počasia vnútri aj vonku) 15:30 - 17:00
Koniec   prevádzky 17:00


 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

  
  
  
  
  
 
 
 


Copyright © 2013. Jasle Simba Rights Reserved.